Kushiro Shishamo,ja

Kushiro City

"Kushiro capelin (Kushiro)" logo mark "Kushiro capelin" of。

Kushiro capelin is、"Kushiro capelin" and also working as a character that PR Kushiro brands such as "Kushiro stationary Tokishirazu"。